Kända förslag i höstbudgeten

I regeringens budgetproposition återkommer flera av de nyheter och förslag som är kända sedan tidigare.

I regeringens budgetproposition återkommer flera av de nyheter och förslag som är kända sedan tidigare.
De sammanfattas i ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet och högskole- och forskningsminister Tobias Krantz. Och de är:

• 10 000 nya platser på högskolan under 2010 och 2011.

• En höjning av studiemedlen från 1 januari 2010 med cirka 430 kronor i månaden – 40 kronor bidrag och 390 kronor lån.

• En höjning av fribeloppet för studenter med cirka 30 000 kronor.

• Att utomeuropeiska studenter ska betala en avgift för utbildningen från och med höstterminen 2011. Storleken på avgiften bestäms av lärosätena själva.

• Regeringen vill komplettera resurstilldelningssystemet med en del som tilldelar resurser efter kvalitetsutvärderingeringar och återkommer till riksdagen i höst med ett sådant förslag.

• Läkarutbildningen får ytterligare 30 platser för nybörjare under 2010. Totalt innebär den föreslagna ökningen att antalet platser utökats med 264 nybörjarplatser på årsbasis eller en utbyggnad med 26 procent under mandatperioden.

Satsa på kvalitet i stället
SULF:s ordförande Anna Götlind kommenterar de 10 000 nya platserna:
– Det är upprörande att regeringen säger sig satsa på Sverige som kunskapsnation när regeringen satsar på kvantitet i stället för kvalitet och skapar en mängd nya högskoleplatser utan att tillföra mer resurser än ordinarie studentpeng. Möt krisen med kvalitet i stället.
Hon fortsätter:
– Idag är det många studenter som inte har mer än tre till fem timmars lärarledd undervisning i veckan – i stället för att ge dem bättre kvalitet fyller man föreläsningssalarna med ännu fler studenter.
 – Det är naturligtvis intressant att man förespeglar oss ett nytt resurstilldelningssystem, men finns det inte mer resurser att fördela kan man fråga sig hur det ska fungera.

Stärka läraryrket
I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet och utbildningsminister Jan Björklund framhålls lärarutbildningen.
”Regeringen föreslår flera satsningar för landets lärare och för att göra läraryrket mer attraktivt”, skriver departementet.
”Bland annat menar regeringen att 52 miljoner kronor 2011 och 50 miljoner 2012 ska avsättas för att stärka läraryrkets status och utbildningens kvalitet. Regeringen avser att återkomma till detaljer kring denna satsning.”
Och vidare: ”I samband med att den nya lärarutbildningen startar, vilket beräknas bli höstterminen 2011, vill regeringen dessutom satsa 19 miljoner kronor på en kampanj för att bland annat väcka ungdomars intresse för läraryrket.
För att öka obehöriga lärares möjlighet att komplettera tidigare studier, och på så sätt nå en lärarexamen, föreslår regeringen en satsning på totalt 84 miljoner kronor för perioden 2010–2012.”