Följ SULF i Almedalen

SULF är i Almedalen och opinionsbildar under politikerveckan.Träffa oss i Kårhuset Rindi! Under veckan arrangerar vi samtal och seminarier. Är du inte i Visby kan du följa våra seminarier i realtid eller i repris på webben.

Idag har vi två seminarier,11.30 är temat: Navelskåderi eller samhällsnytta? - perspektiv på forskning om forskning tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond.13.00 är temat: Så lyfter vi svensk utbildning, ett samarrangemang med Saco, LR och Skolledarna på Kalas Bar och Catering (det senare webbsänds inte).

Se seminariet och läs mer om SULF i Almedalen

Aktuellt

2015-06-29

Nytt pensionsavtal inom staten ger ökad flexibilitet

Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko har nu undertecknat en överenskommelse om ett premiebestämt pensionsavtal – Pensionsavtal 2016 (PA 16) – med giltighet från och med den 1 januari 2016. Mot bakgrund av att alla detaljer inte är klara redogör parterna endast översiktligt för innehållet i överenskommelsen.

Läs mer
2015-06-22

Sommartider på SULF

Från och med den 22 juni till och med den 7 augusti har vi sommartider på SULF. Växel, medlemsregister och medlemsjour har öppet klockan 9.00 - 11.00.

Läs mer
2015-06-16

Remissvar: Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar

SULF skriver i remissvaret att regeringen snarast bör se över den speciallagstiftning som finns inom det statliga området för att begränsa möjligheterna att visstidsanställa och att samtidigt införa effektiva möjligheter att beivra missbruk.

Läs mer
2015-06-12

Feltänkt system – låt oss forskare få jobba i fred utan ständig jakt på resurser

Universitetskanslersämbetet har i dagarna kommit ut med rapporten "Forskningsresurser baserade på prestation" I rapporten utvärderas den omfördelning av lärosätenas fasta forskningsresurser som introducerades 2009. Rapporten visar att endast cirka: 125 miljoner kronor har omfördelats på årsbasis.

Läs mer
2015-06-02

UKÄ-rapport: Fortfarande stora löneskillander mellan kvinnor och män

Den 2 juni släpptes Universitetskanslersämbetets årsrapport 2015 i samband med ett välbesökt frukostmöte. Den omfångsrika rapporten är närmast ett uppslagsverk om högskolan och för oss som vill utveckla och förbättra högskolan är den en guldgruva för att identifiera kvalitetshämmande faktorer.

Läs mer

På gång

2015-07-01

Seminarium: Navelskåderi och samhällsnytta?- perspektiv på forskning om forskning

Onsdag 1/7 kl 11.30-12.30 Kårhuset Rindi, Visby

2015-07-01

Seminarium: Så lyfter vi svensk utbildning

Onsdag 1/7 kl 13.00-14.00 Kalas Bar och Catering, Visby

2015-07-02

Seminarium: Från löften till beslut – så blir akademin jämställd

Torsdag 2/7, kl. 10.00-12.00 Högskolan, Sal E22, Visby

2015-08-01

Join SULF in the Pride Parade

Join SULF in the Stockholm Pride Parade! In 2015, SULF will join the Pride Parade in Stockholm together with other unions in the Saco Federation. All members are welcome to join us in the Pride Parade on August 1.