SULF i medierna

Gör dig själv en tjänst - besvara SULF:s löneenkät

Nu är det snart dags att besvara SULF:s löneenkät 2014. Du som är medlem med registrerad e-postadress i vårt register får en länk till enkäten. - Det är viktigt att du delar med dig av din lön så att lönestatistiken för universitetslärare och forskare blir mer tillförlitlig. Många av våra medlemmar efterfrågar just lönenivåer på lärosätesnivå och genom att svara på enkäten bidrar du till att göra det möjligt. Resultaten av enkäten läggs in i Saco Lönesök i början av 2015, säger ombudsman Johanna Kemi.

Aktuellt

2014-11-18

Akademikernas största a-kassan

Akademikernas a-kassa har nu 675 000 medlemmar och är därmed den största a-kassan någonsin i Sverige. Att AEA växer beror på att antalet akademiker i samhället ökar och att arbetslöshetsförsäkringen är en relevant försäkring. Att man väljer att gå med just i Akademikernas a-kassa beror dels på den låga medlemsavgiften på 90 kronor, dels på servicen och det goda bemötandet, säger Göran Arrius som är kassans ordförande.

Läs mer
2014-10-24

Working in Sweden – what you should know

Just nu arrangerar SULF en rad seminarier med temat Working in Sweden – what you should know. Ur inbjudan: “Are you new to Sweden or just still wondering how this confusing country works? The university is full of researchers, teachers, post docs and doctoral candidates of non-Swedish origin trying to figure out how to navigate all the different rules and regulations that govern the Swedish labour market, social security, residence, health care, unemployment and pensions. If you are one of them – this seminar is for you!”

Läs mer
2014-10-24

Dags att stoppa ett system som ger med ena handen och tar med den andra

Regeringens budget för högskoleutbildning och forskning kan i milda ordalag beskrivas som slätstruken.

Läs mer
2014-10-17

Efterfrågad UKÄ-undersökning om tidsbegränsade anställningar

SULF har under flera år sammanställt rapporter om andelen tidsbegränsade anställningar per lärosäte. Vi har också vid flera tillfällen tryckt på både regering och Universitetskanslersämbetet om att publicera statistik över tidsbegränsade anställningar per lärosäte. Idag har äntligen Universitetskanslersämbetet publicerat en statistiskt analys på temat. - Rapporten är efterlängtad och borde ha varit självklar långt tidigare. Men det är oerhört glädjande att problemet med de osäkra anställningarna i akademin nu även erkänns från myndighetshåll. Nu finns alla förutsättningar för att åstadkomma verkliga förändringar, säger Karin Åmossa, chefsutredare på SULF.

Läs mer
2014-10-16

Inkomstförsäkring ny medlemsförmån

Från och med årsskiftet 2014/2015 ingår en inkomstförsäkring hos Förenade Liv i SULF-medlemskapet. Det kommer att innebära en liten avgiftshöjning från årsskiftet, exakt summa är inte fastställd ännu. Försäkringen är särskilt anpassad till de behov SULF:s medlemmar har. – Jag är mycket glad över att våra medlemmar får en prisvärd och förmånlig inkomstförsäkring inkluderad i medlemskapet. Tidigare fick våra medlemmar fullgott stöd vid arbetslöshet genom trygghetsavtalet. Men, med det nya omställningsavtalet, som träder i kraft 1 januari 2015, har villkoren försämrats, speciellt för tidsbegränsat anställda. Vi fann därför tiden mogen att införa en inkomstförsäkring för SULF:s medlemmar, säger förbundsordförande Mats Ericson.

Läs mer