Universitetsläraren i ny design

Anders Jinneklint Anders Jinneklint

I dagarna får alla SULF-medlemmar ett rykande färskt exemplar av Universitetsläraren i sin brevlåda. Tidningen har fått en helt ny design som känns mer modern än den gamla. - Vi har också jobbat med strukturen så att det ska bli lättare att hitta olika typer av innehåll. Här finns nyheter i kortare form, fördjupande läsning, porträtt, en facklig frågespalt, medlemsintervjuer, debatt och inte minst ett avsnitt som vi kallar metod. På metodsidorna försöker vi ge konkreta tips och inspiration inom områden som finansiering, pedagogik och forskningsteori. Jag hoppas verkligen att tidningen ska komma till nytta, säger chefredaktör Anders Jinneklint

Tidningens närvaro på webben kommer också att förändras.
- Ja, vi lanserar idag en egen webbplats, universitetslararen.se, där vi kommer att ha en snabbare och tätare nyhetsrapportering än tidigare. Vi kommer också att komplettera vår papperstidning med nyhetsbrev. De kommer att skickas till SULF:s medlemmar och till alla som väljer att prenumerera. Så besök gärna webbplatsen, där du kan prenumerera på nyhetsbrevet redan nu, säger Anders Jinneklint.

Aktuellt

2015-04-24

Om "obehöriga" lärare på högskolan

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har nyligen släppt en rapport om läget när det gäller högskolepedagogisk utbildning för landets universitetslärare. Rapporten har lett till en animerad diskussion, och det med rätta. Svensk högre utbildning håller i internationella jämförelser hög kvalitet, men förutsättningarna för att akademisk utbildning ska kunna bli ännu bättre behöver diskuteras. De förutsättningarna varierar idag både mellan lärosäten och mellan ämnesområden. Det är inte acceptabelt.

Läs mer
2015-04-22

Remiss: Kvalitetssäkring av högre utbildning

I remissvaret skriver SULF att förbundet ser positivt på huvuddragen i förslaget om att man ska utgå från lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem. Om ett system ska kunna vara kvalitetsdrivande är det viktigt att den som har ansvar för kvaliteten också ansvarar för kvalitetssäkringen. Eftersom kvalitet i utbildning skapas i mötet mellan lärare och student måste det ansvaret ligga på lärosätet.

Läs mer
2015-04-15

Ryckighet präglar regeringens vårändringsbudget

Regeringen tillför 1200 platser i den högre utbildningen redan till hösten. Det motsvarar ca 84 miljoner kronor. Av de pengarna går den största delen, 58 procent, till högskolorna. Universiteten får en fjärdedel av satsningen och de enskilda utbildningsanordnarna får en knapp femtedel. Det sker samtidigt en omfördelning mellan lärosätena så att till exempel Stockholms universitet förlorar ca 300 platser medan Lunds universitet får 300 platser extra. Blekinge tekniska högskola får utökat antal platser motsvarande nästan 9 miljoner och Södertörns högskola får en neddragning på nästan två miljoner.

Läs mer
2015-03-25

Vetenskapsrådet och SULF har nått samma slutsats om problemet med visstider och bristande karriärvägar

Idag har Vetenskapsrådet (VR) publicerat rapporten ”Forskningens framtid! Karriärstruktur och karriärvägar i högskolan”. I studien konstaterar VR att karriären tar allt längre tid, att meriteringsanställningar erhålls allt senare i karriären och att tiden mellan disputation och tillsvidareanställning numera är betydligt längre än sex år. - Vetenskapsrådet har kommit fram till exakt samma slutsats om problemen som vi, säger Karin Åmossa, chefsutredare på SULF.

Läs mer
2015-03-25

SULF-touren Working in Sweden lockade många deltagare vid SLU

När SULF:s förhandlingschef Robert Andersson höll föreläsningstouren Working in Sweden - what everyone should know, vid SLU var intresset stort från deltagarna. Att som tillrest doktorand få kunskap om de regelverk som gäller på svensk arbetsmarknad är nödvändigt och en viktig fråga för förbundet att driva.Touren fortsätter under våren.

Läs mer