SULF i medierna

2014-06-27 Upsala Nya Tidning

Kraftig försämring för forskare

2014-06-19 Skånskan.se

Sämre villkor för de anställda

Vision - Hur ser högskolan ut 2030 om SULF får bestämma?

Om en organisation ska kunna nå framgång behövs tydliga ställningstaganden. Organisationens mål och inriktning måste vara väl kända både i och utanför organisationen. Under 2014 diskuteras den framtida visionen i våra SULF-föreningar och professionssektioner. Hur ser den svenska högskolan ut 2030 - om SULF får bestämma?

  • Hur ser styrning och ledning ut 2030, relaterat till kollegialitet och akademisk frihet, om SULF får bestämma?
  • Hur ser förutsättningarna ut för undervisningen 2030 om SULF får bestämma?
  • Hur ser karriärvägarna och anställningsvillkoren ut 2030 om SULF får bestämma?
Ta tillfället i akt och tyck till om framtidens högskola!

Aktuellt

2014-06-25

SULF reserverar sig mot nytt omställningsavtal

Den 25 juni tecknade Saco-S nytt omställningsavtal istället för det uppsagda Trygghetsavtalet. Det nya avtalet, som ersätter det tidigare Trygghetsavtalet, medför stora förändringar för SULF:s visstidsanställda medlemmar. - Även om avtalet kommer att innehålla övergångsregler så kompenserar det inte försämringarna för våra tidsbegränsat anställda medlemmar inom högskolan. Eftersom de utgör en tredjedel av den forskande och undervisande personalen riskerar detta att få stora konsekvenser för forskar- och universitetsläraryrkets attraktivitet och det har Sverige inte råd med, säger SULF:s ordförande Mats Ericson. SULF valde därför att formellt reservera sig mot tecknandet av avtalet.

Läs mer
2014-06-18

Lunds universitet motsätter sig försämring av trygghetsavtal

Rektor och styrelseordföranden på Lunds universitet drar ut till försvar för att trygghetsavtalet även fortsatt ska omfatta doktorander och tidsbegränsat anställda fullt ut. - Lunds universitets uttalande visar enighet bland sektorsföreträdare i den här viktiga frågan, säger Mats Ericson, förbundsordförande SULF.

Läs mer
2014-06-11

Lärare och studenter oroade: Katastrof för svensk forskning

I skuggan av konflikten mellan Almega och Seko pågår förhandlingar om omställningsavtal för statligt anställda. I särskilt fokus står doktorander och unga tidsbegränsat anställda forskare. Staten menar att dessa inte ska omfattas av omställningsstöd eftersom de ju vet att deras anställningar kommer att löpa ut. Men universitetslärarnas och forskarnas fackförening, SULF, delar inte den uppfattningen: ”De som har de mest otrygga anställningar är de som främst borde omfattas av ett omställningsavtal. Lärosätena väljer idag att i stor omfattning anställa unga forskare på korta tidsbegränsade anställningar, det är orimligt att dessa sen inte ska omfattas av statens omställningsavtal som de är med och finansierar”, säger SULF:s förbundsordförande Mats Ericson. SULF har nyligen kartlagt frågan och funnit att var tredje forskare och universitetslärare är tidsbegränsat anställd, doktoranderna oräknat.

Läs mer
2014-06-02

Viktig information för dig som arbetar koncentrerat enligt Villkorsavtal-T

Viktig information angående ersättning vid tillfällig föräldrapenning, vård av sjukt barn m.m, för dig som arbetar koncentrerat (antalet arbetsdagar per vecka normalt understiger fem)

Läs mer
2014-05-28

Ingen överraskning i valet av ny universitetskansler

Idag har regeringen utsett professor Harriet Wallberg, före detta rektor på Karolinska institutet, till ny universitetskansler. Vi ser fram emot ett gott samarbete och önskar Harriet lycka till i det viktiga jobbet som universitetskansler, säger SULF:s ordförande Mats Ericson.

Läs mer