Working in Sweden – what you should know

Just nu arrangerar SULF en rad seminarier med temat Working in Sweden – what you should know. Ur inbjudan: “Are you new to Sweden or just still wondering how this confusing country works? The university is full of researchers, teachers, post docs and doctoral candidates of non-Swedish origin trying to figure out how to navigate all the different rules and regulations that govern the Swedish labour market, social security, residence, health care, unemployment and pensions. If you are one of them – this seminar is for you!”

Seminarierna är på engelska och öppna för alla intresserade. 

Kommer vi till ditt lärosäte? Läs mer om Working in Sweden

Aktuellt

2014-10-17

Efterfrågad UKÄ-undersökning om tidsbegränsade anställningar

SULF har under flera år sammanställt rapporter om andelen tidsbegränsade anställningar per lärosäte. Vi har också vid flera tillfällen tryckt på både regering och Universitetskanslersämbetet om att publicera statistik över tidsbegränsade anställningar per lärosäte. Idag har äntligen Universitetskanslersämbetet publicerat en statistiskt analys på temat. - Rapporten är efterlängtad och borde ha varit självklar långt tidigare. Men det är oerhört glädjande att problemet med de osäkra anställningarna i akademin nu även erkänns från myndighetshåll. Nu finns alla förutsättningar för att åstadkomma verkliga förändringar, säger Karin Åmossa, chefsutredare på SULF.

Läs mer
2014-10-16

Inkomstförsäkring ny medlemsförmån

Från och med årsskiftet 2014/2015 ingår en inkomstförsäkring hos Förenade Liv i SULF-medlemskapet. Det kommer att innebära en liten avgiftshöjning från årsskiftet, exakt summa är inte fastställd ännu. Försäkringen är särskilt anpassad till de behov SULF:s medlemmar har. – Jag är mycket glad över att våra medlemmar får en prisvärd och förmånlig inkomstförsäkring inkluderad i medlemskapet. Tidigare fick våra medlemmar fullgott stöd vid arbetslöshet genom trygghetsavtalet. Men, med det nya omställningsavtalet, som träder i kraft 1 januari 2015, har villkoren försämrats, speciellt för tidsbegränsat anställda. Vi fann därför tiden mogen att införa en inkomstförsäkring för SULF:s medlemmar, säger förbundsordförande Mats Ericson.

Läs mer
2014-10-10

Nobelpriset i medicin har tilldelats John O'Keefe, May-Britt Moser och Edvard I. Moser för deras upptäckter av celler som utgör ett positioneringssystem i hjärnan

- Årets nobelpris i Fysiologi och Medicin har en otroligt spännande inriktning mot hjärnforskning men det är också särskilt glädjande att en av pristagarna är en kvinnlig forskare från vårt grannland Norge, säger Mats Ericson. Det är glädjande att vi de senaste åren fått allt fler kvinnliga mottagare av Nobelpriset i fysiologi och medicin. Det är viktigt med kvinnliga nobelpristagare som förebilder för strävan att få många fler kvinnliga professorer inom akademin, något som den tillträdande regeringen nu sagt sig vilja satsa på.

Läs mer
2014-10-03

Löfven lovar ökade basanslag till forskning i regeringsförklaringen

När Stefan Löfven idag läste upp sin regeringsförklaring betonade han att unga forskares villkor måste förbättras och basanslagen för forskning ska höjas. Han sa också att missbruket av visstidsanställningar måste stoppas. Ökade basanslag är som SULF ofta påpekat nyckeln till att skapa fler tillsvidareanställningar och tryggare villkor för universitetslärare och forskare. En stor anledning till dåliga villkor är missbruket av visstidsanställningar. SULF välkomnar dessa löften.

Läs mer
2014-10-02

SULF-dagen: "En riktig succé"

"En riktig succé", säger projektledaren Friedrich Heger från SULF:s förbundskansli då SULF-dagen skedde för första gången i förbundets 30-åriga historia. Från Luleå i norr till Malmö i söder lyckades SULF:s förtroendevalda och tjänstemän träffa nuvarande och blivande medlemmar. Målet var att informera om SULF:s viktigaste frågor, lyssna på vad universitetsanställda, forskare och doktorander har på hjärtat och att ge en möjlighet till lokalföreningen att presentera sin verksamhet. "Detta har vi lyckats bra med på 22 lärosäten riket runt", säger Heger efter att ha samtalat med ett flertal kollegor."

Läs mer