Fortsatta pensionsavtalsförhandlingar

Förhandlingschef Robert Andersson Förhandlingschef Robert Andersson

Det partsgemensamma arbetet mellan Saco-S och Arbetsgivarverket om ett nytt pensionsavtal har fortsatt under våren 2015. Samtalen har pågått sedan hösten 2013 då Arbetsgivarverket och Saco-S tillsammans med OFR och Seko enades om ett gemensamt arbete med inriktning mot ett avgiftsbestämt tjänstepensions-system.

Ett avgiftsbestämt system för den statliga tjänstepensionen innebär en förändring från dagens premiebestämda system.

-Förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal har gått in i ett intensivare skede. Det återstår emellertid många viktiga frågor att lösa, säger SULF:s förhandlingschef Robert Andersson.

Läs mer!

Aktuellt

2015-05-07

Ingen förlust att dela lika på föräldraförsäkringen

Det är en myt att familjen förlorar ekonomiskt på att föräldrarna delar lika på föräldraförsäkringen. I alla fall om de har arbeten som omfattas av kollektivavtal och får föräldralön. Det visar Saco i en rapport som presenteras idag.

Läs mer
2015-04-27

Universitetsläraren i ny design

I dagarna får alla SULF-medlemmar ett rykande färskt exemplar av Universitetsläraren i sin brevlåda. Tidningen har fått en helt ny design som känns mer modern än den gamla.

Läs mer
2015-04-24

Om "obehöriga" lärare på högskolan

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har nyligen släppt en rapport om läget när det gäller högskolepedagogisk utbildning för landets universitetslärare. Rapporten har lett till en animerad diskussion, och det med rätta. Svensk högre utbildning håller i internationella jämförelser hög kvalitet, men förutsättningarna för att akademisk utbildning ska kunna bli ännu bättre behöver diskuteras. De förutsättningarna varierar idag både mellan lärosäten och mellan ämnesområden. Det är inte acceptabelt.

Läs mer
2015-04-22

Remiss: Kvalitetssäkring av högre utbildning

I remissvaret skriver SULF att förbundet ser positivt på huvuddragen i förslaget om att man ska utgå från lärosätenas egna kvalitetssäkringssystem. Om ett system ska kunna vara kvalitetsdrivande är det viktigt att den som har ansvar för kvaliteten också ansvarar för kvalitetssäkringen. Eftersom kvalitet i utbildning skapas i mötet mellan lärare och student måste det ansvaret ligga på lärosätet.

Läs mer
2015-04-15

Ryckighet präglar regeringens vårändringsbudget

Regeringen tillför 1200 platser i den högre utbildningen redan till hösten. Det motsvarar ca 84 miljoner kronor. Av de pengarna går den största delen, 58 procent, till högskolorna. Universiteten får en fjärdedel av satsningen och de enskilda utbildningsanordnarna får en knapp femtedel. Det sker samtidigt en omfördelning mellan lärosätena så att till exempel Stockholms universitet förlorar ca 300 platser medan Lunds universitet får 300 platser extra. Blekinge tekniska högskola får utökat antal platser motsvarande nästan 9 miljoner och Södertörns högskola får en neddragning på nästan två miljoner.

Läs mer

På gång

2015-08-01

Gå med SULF i Prideparaden

SULF kommer i år att gå i Pride-paraden i Stockholm tillsammans med andra Sacoförbund. Alla medlemmar är varmt välkomna att gå tillsammans med oss i paraden den 1 augusti.