SULF i medierna

SULF och Vetenskapsrådet eniga om problem med visstider och bristande karriärvägar

Karin Åmossa Karin Åmossa

Vetenskapsrådet (VR) publicerat rapporten ”Forskningens framtid! Karriärstruktur och karriärvägar i högskolan”. I studien konstaterar VR att karriären tar allt längre tid, att meriteringsanställningar erhålls allt senare i karriären och att tiden mellan disputation och tillsvidareanställning numera är betydligt längre än sex år. - Vetenskapsrådet har kommit fram till exakt samma slutsats om problemen som vi, säger Karin Åmossa, chefsutredare på SULF.

Aktuellt

2015-03-25

SULF-touren Working in Sweden lockade många deltagare vid SLU

När SULF:s förhandlingschef Robert Andersson höll föreläsningstouren Working in Sweden - what everyone should know, vid SLU var intresset stort från deltagarna. Att som tillrest doktorand få kunskap om de regelverk som gäller på svensk arbetsmarknad är nödvändigt och en viktig fråga för förbundet att driva.Touren fortsätter under våren.

Läs mer
2015-03-18

SULF välkomnar dialog om forskningsproppen

Nu är äntligen det viktiga arbetet igång inför forskningspropositionen. Vi noterar att regeringen särskilt nämner fackföreningar och vi på SULF ser fram emot en nära dialog. Den viktigaste resursfrågan för oss är en ökad andel basanslag för forskning. Det skulle ge lärosätena större möjligheter att skapa karriärvägar för unga forskare och fler tillsvidareanställningar för både forskare och lärare.

Läs mer
2015-03-06

Ordförandeturné 2015

Under våren reser förbundsordförande Mats Ericson ut på ordförandeturné för att träffa alla SULF-förtroendevalda i förbundets lokala SULF-föreningar. -Under ett par timmar träffas vi , äter lite lunch tillsammans och pratar om förbundet, framtiden och vägen till visionen. SULF:s största lokalföreningar, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund, är vänliga nog att stå som värdar för övriga näraliggande föreningar. Förhoppningen är att vi under dessa träffar ska lägga grunden till diskussioner och utbyten som varar över de kommande verksamhetsåren och att vi ska få möjlighet att resonera om SULF-verksamheten, lokal som central, med SULF-förtroendevalda från andra lärosäten, hälsar Mats.

Läs mer
2015-03-04

SULF påverkar

12 SULF-medlemmar har träffat Ledningsutredningen för att ge sin syn på hur ledningen fungerar på landets lärosäten. - Inte oväntat var vår bild annorlunda än lärosätesledningarnas, sa Kåre Bremer, som utreder frågan på Regeringskansliet.

Läs mer
2015-02-17

Kunskap är makt

Saco Lönesök - nu uppdaterad med den senaste och bästa lönestatistiken på marknaden.

Läs mer