SULF välkomnar utredning om kvalitetssäkringen av högre utbildning

SULF har länge varit kritiskt till det nuvarande systemet för kvalitetsutvärdering och välkomnar därför att regeringen idag har meddelat att tidigare rektorn för Karolinska institutet Harriet Wallberg Henriksson blir särskild utredare med uppdrag att se över de grundläggande principerna för hur ett framtida kvalitetssäkringssystem ska organiseras. -Efter alla turer kring det svenska kvalitetsutvärderingssystemet är det nödvändigt att göra ett mera grundligt omtag. Därför ser vi positivt på regeringens beslut att återigen utreda frågan om hur kvalitetssäkringen av den högre utbildningen ska gå till, säger Karin Åmossa, chefsutredare på SULF.

Läs mer om vad SULF tycker

Aktuellt

2014-04-16

Remiss: Vissa frågor om högskoleprovet

SULF avstyrker förslaget om att kräva ett provresultat på minst 0,5 poäng eftersom det inte kommer att få avsedd effekt. Förbundet skulle välkomna en översikt av hela antagningssystemet till högskolan. Idag är systemet så snårigt att det är svårt för andra än de som arbetar professionellt med antagning till högskolan att förstå. Det är inte rimligt.

Läs mer
2014-04-04

SULF:s Mats Ericson kritisk till M-förslag om resurstilldelning

Idag uttalade sig Moderaternas Tomas Tobé om att samarbete mellan universitet och näringsliv ska påverka resurstilldelningen. SULF:s ordförande Mats Ericson är kritisk: - Samarbete mellan universitet och näringsliv är utmärkt men att det ska premieras med resurser är mer tveksamt. Det förslag om samverkanspeng som nu lagts av alliansens största parti skulle bli mycket svårt att genomföra i verkligheten. Det skulle krävas stora administrativa resurser för att hålla koll på vilka som fått jobb var – och hur gör man till exempel om en person studerat på flera lärosäten? Vilket ska då få medlen? Idag fördelas en del av Sveriges resurser för högre utbildning baserat på en utvärderingsmodell som underkänts av övriga Europa. Om Sverige dessutom skulle införa den av Moderaterna föreslagna modellen skulle vi bli utskrattade, säger Mats Ericson.

Läs mer
2014-03-27

Söker du nya utmaningar? Universitetskanslerstjänsten utlyst

Regeringen söker Universitetskansler och chef till Universitetskanslersämbetet Stockholm. Ur annonsen: "Vi söker dig som har erfarenhet av att som chef på hög ledningsnivå leda och utveckla komplexa och kunskapsintensiva organisationer, helst som rektor eller med erfarenhet från annan ledande ställning inom högskoleområdet. Du har eller har haft en anställning som professor eller motsvarande och har dokumenterat goda ledaregenskaper." Sista ansökningsdag är 22 april.

Läs mer
2014-03-27

SULF och Naturvetarna begär förtydligande från KI om platsannonser

Platsannonser från Karolinska Institutet har utformats på ett sätt som SULF och Naturvetarna är mycket kritiska mot. Förbunden har därför gemensamt skrivit ett brev till KI:s rektor och begärt förtydligande på en rad punkter. Det handlar bland annat om att man i annonserna uppmanas att ansöka om medel för anställning och inte som en reguljär platsannons. Dessutom har KI på eget bevåg infört behörighetsregler som begränsar det främsta kriteriet vid statliga anställningar: skicklighet och förtjänst.

Läs mer
2014-03-19

SULF begär förtydligande från Lagrådet

SULF:s förhandlingschef Robert Andersson har begärt förtydligande från Lagrådet angående lagrådsremissen ”Cirkulär migration och utveckling”. Det finns oklarheter kring hur förslaget ska tolkas vad gäller möjligheter att tillgodoräkna sig sådan tid före den 1 juni 2014. Regeringen anger att det inte finns behov av övergångsbestämmelser i denna del.

Läs mer

På gång

2014-04-23

Seminar for doctoral candidates at MdH

Camilla Brown from SULF will talk you through your rights and obligations as a doctoral candidate. Place: Delta, in Västerås Time: April 23, 15.00-17.00.